217 wniosków o wykup mieszkania komunalnego

Dodano: 26 października 2018

Z dużym zainteresowaniem ze strony Suwalczan spotkała się propozycja wykupu mieszkań komunalnych. Do tej pory zarejestrowano 217 wniosków. Każdego dnia napływają kolejne. Ich nabór ruszył dokładnie 17 września.

– W Suwałkach buduje się z roku na rok coraz więcej mieszkań. W latach 2014-2017 do użytkowania oddano 1454 mieszkania i domy jednorodzinne. Obecnie w budowie jest ich ponad tysiąc. Te inwestycje widzimy na każdym kroku. Duże osiedla powstają przy ul. Chopina, Poznańskiej i Sportowej – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkRynek mieszkaniowy w Suwałkach rozwija się w imponującym tempie. Po dodaniu do tego bardzo niskiego wskaźnika bezrobocia który z poziomu blisko 13% w roku 2014 spadł obecnie do 5,4%  widzimy, że sytuacja naszych mieszkańców poprawiła się znacznie. Możliwość wykupienia mieszkania komunalnego na własność jest  odpowiedzią na wnioski mniej zamożnych Suwalczan – dodaje Czesław Renkiewicz.

Poprzez Uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII/605/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suwałki na lata 2016-2020 określone zostały szczegółowe zasady dotyczące tego, które lokale mieszkalne zostały wyłączone ze sprzedaży:

  • Położone w budynkach stanowiących 100% własności gminy oraz gminnych osób prawnych celem uniknięcia tworzenia kolejnych wspólnot mieszkaniowych,
  • Położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpisanych do rejestru zabytków, za wyjątkiem lokalu położonego przy ul. Kościuszki 39,
  • Wynajęte na czas oznaczony tj. lokale socjalne oraz związane ze stosunkiem pracy,
  • Zadłużone z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,
  • Wynajmowane przez okres krótszy niż 10 lat przez najemców za wyjątkiem osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkują w tym lokalu minimum 10 lat.

Po weryfikacji powyższych punktów do sprzedaży kwalifikuje się ok. 1200 z 2191 mieszkań komunalnych. W Programie w latach 2019-2020 założono sprzedaż 200 mieszkań.

Warto też podkreślić, że środki finansowe ze sprzedaży lokali przeznaczy się na utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego, a w szczególności na remonty, modernizację i inwestycje, a wysokość bonifikaty przy sprzedaży mieszkań określać będzie w odrębnych uchwałach Rada Miejska w Suwałkach.

Kategoria: Aktualności, Miejskie