Aktywny Suwalczanin

Dodano: 10 października 2018

Od 8 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. około 800 uczniów klas I i II szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, rozpoczęła zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin. Łącznie zostaną zrealizowane 603 godziny.

Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, walki z otyłością, a także podniesienie atrakcyjności zajęć. W okresie wczesnoszkolnym dzieci z dużą łatwością zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, w tym także z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Udział uczniów w ww. zajęciach jest zachętą do wybierania tych wartości, które kształtują charakter, rozwijają fizycznie i wzbogacają osobowość. Celem zajęć jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii (alkoholizmowi, narkomanii itp.), kształtowanie samodyscypliny, integracja społeczna dzieci i młodzieży (pochodzących niejednokrotnie z różnych środowisk), zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnością ruchową, zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów, rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz podniesienie samooceny uczestników i motywacji do działania.

Zajęcia realizowane w ramach programu stanowią alternatywę dla biernego spędzania czasu wolnego, kiedy to dziecko narażone jest na pokusy próbowania różnych form używek, takich jak: nikotyna, alkohol czy narkotyki.

Zajęcia są finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne