Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej »

Wyniki czwartego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Wyniki czwartego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Dodano: 19 października 2018

Zarządzenie Nr 343/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników czwartego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 18 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja dla klubu sportowego
Dodano: 15 października 2018

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 12 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej »

Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja dla klubu sportowego
Dodano: 11 października 2018

Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 4 października 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 4 października 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32889/16 i 32889/19 o łącznej powierzchni 2,4712 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00038881/7. Nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca (przedsiębiorca) będzie mógł ubiegać się o decyzję o wsparciu w SSSE, która jest […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 4 października 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo – handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 23 […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube