Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 1 października 2018

Zarządzenie Nr 322/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 1 października 2018

Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Czytaj dalej »

Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja dla klubu sportowego
Dodano: 26 września 2018

Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodnika awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego […]

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Dodano: 25 września 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 września 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 września 2018

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki.           

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 17 września 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Informacja
Informacja
Dodano: 13 września 2018

Wigry Suwałki Spółka Akcyjna otrzymała 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2018 – runda jesienna”

Czytaj dalej »

Informacja
Informacja
Dodano: 13 września 2018

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Dodano: 13 września 2018

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube