Ankieta “MÓJ POMYSŁ NA SUWAŁKI”

ANKIETA MIESZKAŃCA

„MÓJ POMYSŁ NA SUWAŁKI”

 

Szanowni Państwo!

Od czterech lat realizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Suwałk na lata 2014-2020. Wiele wyznaczonych w tym dokumencie celów udało się już nam osiągnąć. Wkrótce pojedziemy suwalską obwodnicą i nowymi ulicami miasta. W Suwałkach budowane są największe w historii tego miasta zakłady przemysłowe, gdzie powstają atrakcyjne miejsca pracy. Aktywnie korzystamy z funduszy Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury technicznej i społecznej miasta. Suwałki dynamicznie się rozwijają ale dzisiaj są inne uwarunkowania oraz oczekiwania mieszkańców niż w 2014 roku.  Chciałbym poznać aktualne potrzeby mieszkańców, ich priorytety oraz dowiedzieć się jak Państwo widzą przyszłość naszego miasta  i jego dalszy rozwój.

 Poznanie oczekiwań i uwag mieszkańców pozwoli na wyznaczenie kierunków działań  oraz obszarów interwencji na najbliższe lata z perspektywą do 2030 roku. Wyrażona w tej ankiecie opinia będzie też pomocna przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących między innymi miejskich inwestycji czy też dalszych losów funkcjonującej w Suwałkach płatnej strefy parkowania. Niektóre z wymienionych spraw nie leżą w kompetencji Prezydenta Miasta, stąd ich realizacja może być trudniejsza. Jednakże, nawet wtedy samorząd może znaleźć narzędzia skutecznego oddziaływania, np. poprzez apele, stanowiska, wnioski i żądania. Postawiłem w tej ankiecie wiele pytań ale wszystkie one są dla nas bardzo istotne, a Państwo poprzez jej wypełnienie i wyrażenie swojej opinii, będziecie mieli wpływ na decyzje, które są przed nami.

 

                                   Dziękuję za Państwa aktywność i trud wypełnienia ankiety

                                                                                 Czesław Renkiewicz

                                                                                Prezydent Suwałk

Ankietę w formie elektronicznej można uzupełnić klikając w poniższy obrazek.

Ankietę można również pobrać w pliku (klikając tutaj) i wypełnioną do 18 czerwca wrzucić do urn stojących:

– w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,

– na dyżurce Straży Miejskiej w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A,

– w holu Aquaparku, ul. Papieża Jana Pawła II nr 7

– w holu wejściowym Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Antoniewicza 5

– w holu wejściowym Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Szpitalna 66

– w korytarzu Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Wojska Polskiego 13

Profil na Facebooku    Profil na Youtube