Suwalski Budżet Obywatelski 2016

Dwa miliony w naszych rękach!
Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2016 roku, tak jak w 2015 roku, są przeznaczone 2 miliony złotych. Kwota, podobnie jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwie części:
– 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych;
– 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych.

Zasady głosowania:
Głosować możemy w dniach 4-18 listopada 2015 roku. Głosować może każdy, kto stale zamieszkuje w Suwałkach.
Urny do głosowania będą umieszczone:
– w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00),
– w Aquaparku (codziennie, w godz. 6.00-22.00).
Głosować będzie można również w formie elektronicznej. Wystarczy kliknąć TUTAJ.
Zagłosować można poprzez wybranie maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych i mniejszego o wartości do 100 tysięcy złotych.
Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli, w której znalazła się większa liczba projektów.
Wyniki poznamy 30 listopada 2015 r.

Opisy projektów – tutaj znajdują się opisy projektów zakwalifikowanych do głosowania, a także odrzuconych.

Zasady Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Idea i historia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

KARTA DO GŁOSOWANIA

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube