Suwalski Budżet Obywatelski w 2015 r.

 Suwalski Budżet Obywatelski w 2015 r.

Wyniki głosowania na Suwalski Budżet Obywatelski w 2015 roku znajdują się tutaj

Tutaj można znaleźć kartę do głosowania

Poniżej zaś opisy projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku

PROJEKTY DUŻE
1. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej
Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni gruntowej na drogach i placach dojazdowych do garaży oraz odwodnienie terenu. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, nierówna i z licznymi ubytkami. Po deszczu powstają kałuże i wyrwy. Celem projektu jest poprawa jakości dróg dojazdowych prowadzących do 216 garaży oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców, a także uniknięcie uszkodzeń technicznych pojazdów jeżdżących po złej nawierzchni oraz poprawa wizerunku miasta. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 643 000 zł.

D.1.1

 

 

 

 

 

 

D.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ścieżka aktywnego wypoczynku
Projekt zakłada wyposażenie terenów zielonych w rejonie ulicy Antoniewicza 1,1a, 3, oraz Reja 66, 68, 70, 72, 74, 76 w sprzęt zabawowy i rekreacyjny, w tym ustawienie zestawów zabawowych (wieże, mostek ruchomy podwieszany, drabinki, zjeżdżalnia), piaskownic, huśtawek oraz urządzeń typu siłownia na świeżym powietrzu tj. biegacz, twister + wahadło, wiosła, urządzenie do wyciskania. Ustawienie sprzętu do ćwiczeń oraz zabawy wpłynie na poprawę aktywności fizycznej różnych grup wiekowych. Będzie sprzyjało integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 103 500 zł.

D.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.2.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Remont nawierzchni chodników ze ścieżką rowerową oraz remont nawierzchni parkingów samochodowych wzdłuż ul. Paca
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników i parkingów na kostkę brukową  betonową bez przebudowy infrastruktury technicznej. Obecnie stan techniczny nawierzchni chodników i parkingów jest zły. Występują liczne nierówności, ubytki, co znacząco utrudnia poruszanie się, szczególnie dla osób na wózkach inwalidzkich. Projekt przewiduje również wyznaczenie ścieżki rowerowej, oraz oznakowanie miejsc parkingowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 256 500 zł.

D.3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Doposażenie istniejącego placu zabaw przy fontannie

Projekt przewiduje doposażenie istniejącego w rejonie fontanny przy ulicy Kowalskiego placu zabaw. Pomysłodawca założył ustawienie dodatkowych ławek parkowych, linarium, huśtawek, sprężynowców oraz koszy na śmieci, a ponadto wybranie gruntu i uzupełnienie podłoża piaskiem. Dodatkowe urządzenia poprawią atrakcyjność placu zabaw. Szacowany koszt zadania– 105 000 zł.

D.4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Lityńskiego

Projekt zakłada utwardzenie kostką brukową betonową terenu i dróg dojazdowych w rejonie garaży przy ul. Lityńskiego od strony tej ulicy. Celem projektu jest uporządkowanie terenu i poprawa estetyki, ułatwienie korzystania z garaży. Szacunkowy koszt zadania – 251 100 zł.

D.5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5.12.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utwardzenie gruntowej nawierzchni na Osiedlu II w Suwałkach

Projekt zlokalizowany w pobliżu budynków Osiedla II bl. 4a, 15, 16 i 21 zakłada utwardzenie istniejącej gruntowej nawierzchni kostką betonową oraz odwodnienie terenu. Obecnie przedmiotowy teren posiada nawierzchnię żwirową, jest nierówny, a po deszczu pozostają rozległe zastoiny wód opadowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki osiedla, zlikwiduje uciążliwość związaną z pyleniem nawierzchni gruntowej. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 213 600 zł.

D.6.17

 

 

 

 

 

 

 

D.6.17.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wielopokoleniowy rodzinny plac rekreacji

Koncepcja projektu wielopokoleniowego rodzinnego placu rekreacji na działce pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich przewiduje wykonanie: ogrodzenia terenu, wykonania nawierzchni trawiastych oraz nawierzchni z piasku kwarcowego, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie elementów architektury ogrodowej (wiaty o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na: pojemnik na śmieci, WC z wyposażeniem w sedes i umywalkę, grill ogrodowy, stoliki do gier planszowych i ławki) oraz montaż urządzeń zabawowo–rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i emerytów. Realizacja projektu pozwoli na integrację pokoleń i prawidłową relację i szacunek do przyrody, zwierząt i człowieka. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 689 760 zł.

D.7.21

 

 

 

 

 

 

 

D.7.21.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Modernizacja ulicy Kołłątaja

Planowana inwestycja drogowa dotyczy odcinka od skrzyżowania ulicy H. Kołłątaja z ulicą Ogrodową do skrzyżowania ulicy Kołłątaja z ulicą Piękną oraz sięgacz od budynku nr 10E do 10F. Projekt zakłada: wykonanie kanalizacji burzowej, utwardzenie o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej, wydzielenie i przygotowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Istniejąca droga gruntowa w okresie przedwiośnia i w deszczowe dni  jest w fatalnym stanie, liczne nierówności sprzyjają tworzeniu się rozległych kałuż, błota. Przejazd jest utrudniony. Inwestycja uporządkuje teren, poprawi estetykę osiedla, wody deszczowe zostaną należycie odprowadzone. Szacunkowy koszt inwestycji – 427 450 zł.

D.8.22

 

 

 

 

 

 

 

D.8.22.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Budowa Street Workout i Parkour Parku

Miejsce, gdzie może rozwijać się psychofizycznie osoba w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności. Jest to kompleks różnego rodzaju drążków, poręczy, murków i innych przeszkód. Placów typu street workout i parkour park jest w Polsce niewiele, stąd szansa, że zainteresowani tego rodzaju aktywnością przyjeżdżaliby do Suwałk. Byłoby to miejsce, gdzie młodzież spędzałaby wolny czas, z dala od używek. Również seniorzy mogliby poprawić tężyznę fizyczną i spędzić czas na świeżym powietrzu wśród młodych ludzi. Projekt zlokalizowano od strony ulicy Zastawie nad Zalewem Arkadia. Szacunkowy koszt zadania – 457 070 zł.

D.9.25

 

 

 

 

 

 

 

D.9.25.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zalew Atrakcji

Projekt zakłada uporządkowanie terenu plaży miejskiej przy Zalewie Arkadia poprzez wydzielenie strefy z leżakami stałymi będącymi do dyspozycji odwiedzających to miejsce, ustawienie stałych przebieralni (stanowiących jednocześnie nośnik reklamowy mogący przynosić dodatkowy dochód z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej przez OSIR Suwałki), wydzielenie strefy dla najmłodszych – „największa piaskownica w Suwałkach” oraz strefy do spożywania posiłków na wolnym powietrzu. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność Suwałk jako miejsca do spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców oraz turystów. Szacunkowy koszt zadania – 195 410 zł.

 

D.10.28

 

 

 

 

 

 

 

D.10.28.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Droga p.pożarowa do budynków mieszkalnych i Przedszkola wraz ze ścieżką rowerową

Projekt zakłada wykonanie drogi p.poż. wraz z towarzyszącą ścieżką rowerową w rejonie budynku przy ulicy Andersa 5a i Przedszkola nr 8. Projekt umożliwi dojazd do przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszkańcom oraz straży pożarnej, ułatwi także dojazd tych służb do Przedszkola nr 8. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poszerzenie bazy ścieżek rowerowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 250 000 zł.

D.11.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.11.32.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ogrody Szwoleżerów

Projekt zlokalizowany przy ulicy Pułaskiego 24e zakłada odrestaurowanie otoczenia istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym: utwardzenie i oświetlenie terenu wraz z jego odwodnieniem, wydzielenie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych, założenie ogrodu wraz z uporządkowaniem istniejącej zieleni i starodrzewia, odbudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej.  Celem projektu jest poprawa estetyki terenu oraz bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Aquaparku. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 450 000 zł.

D.12.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.12.34.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: Jaćwingów, Borówka i Malinka

Projekt zakłada budowę utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej po jednej stronie ulicy Wyszyńskiego wraz z oświetleniem. Długość ścieżki to około 800 m (od ulicy A.Krajowej do parkingów samochodowych przy ogrodach działkowych). Ścieżka umożliwi bezpieczną drogę do ogrodów działkowych 1040 działkowcom oraz ich rodzinom i gościom. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 500 000 zł.

D.13.23

 

 

 

 

 

D.13.23.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Suwalski Rower Miejski

Suwalski Rower Miejski to inicjatywa, której celem jest doprowadzenie do powstania w naszym mieście systemu publicznych rowerów miejskich. Budowa infrastruktury rowerowej oraz upowszechnianie tej formy aktywności doprowadziłyby do postrzegania ruchu rowerowego jako zdrowego, taniego, ekologicznego, lecz przede wszystkim alternatywnego środka transportu. Proponuje się uruchomienie wypożyczalni rowerów miejskich z około 60 pojazdami – po 10 rowerów na sześciu stacjach bazowych. Zaproponowano następujące lokalizacje stacji bazowych: Urząd Miejski (ul. Mickiewicza 1), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (ul. Noniewicza 10), okolice Zespołu Szkół Technicznych (ulice Sejneńska i Szkolna), Aquapark
(ul. Jana Pawła II), Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (ul. Buczka), okolice Zespołu Szkół nr 7 (ul. Minkiewicza). System miałby funkcjonować przez 8 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 30 listopada. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 498 000 zł.

D.14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.14.20.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY MAŁE

1. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a

Projekt zakłada wyłożenie istniejącej drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Lityńskiego 16a nawierzchnią z kostki betonowej. Szacunkowy koszt zadania – 65 000 zł.

M.1.4

 

 

 

 

 

 

M.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego Gałaja –S.Staszica

Projekt zakłada utwardzenie kostką betonową ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Gałaja, kładką na rzece Czarna Hańcza a ulicą Staszica wraz z wykonaniem oświetlenia i ustawieniem ławek i koszy na śmieci. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na poziom bezpieczeństwa w tym rejonie oraz wpłynie na ochronę przed zanieczyszczeniem rzeki. Służyć będzie mieszkańcom Suwałk oraz uczniom pobliskich szkół (przy ulicy Ogrodowej i Sikorskiego). Szacunkowy koszt realizacji zadania – 98 400 zł.

M.2.6

 

 

 

 

 

 

M.2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta w Suwałkach

Projekt zakłada wykonanie atestowanej „siłowni pod chmurką” składającej się z dziesięciu zestawów ćwiczebnych zamontowanych na pięciu pylonach oraz trzech ławek betonowych. Proponowane urządzenia do ćwiczeń: wahadło, wiosła, urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej, narciarz zjazdowy, steper, rowerek, twister, sternik, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, drabinka. Proponowana lokalizacja to teren przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szpitalna 85-87. Projekt ma za zadanie w profilaktyczny sposób zapobiegać patologiom i negatywnym zjawiskom społecznym oraz zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość rekreacji na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 35 120 zł.

M.3.11

 

 

 

 

 

 

M.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA

Projekt przewiduje montaż 8-10 elementów siłowni na wolnym powietrzu typu: jeździec, krzesło do wyciskania, wahadełko, orbitrek, biegacz, twister, prasa nożna, wyciąg, element do podciągania, wioślarz itp. Przewiduje się lokalizację zespołu urządzeń siłowni przy ulicy Północnej w pobliżu zespołu boisk sportowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 58 500 zł.

M.4.18

 

 

 

 

 

 

M.4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zieleń przy ul. Minkiewicza

Projekt zakłada poprawę architektury środowiska w rejonie ulicy Minkiewicza. Do realizacji przewidziano: wymianę uszkodzonych krawężników, wymianę abażurów na słupach oświetleniowych, urządzenie trawników, nowe nasadzenia drzew i krzewów na klombach i skwerach. Realizacja projektu podniosłaby walory estetyczne stref publicznych przy ulicy Minkiewicza oraz wpłynęłaby na promocję bioróżnorodności i ochrony przyrody. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 60 000 zł.

M.5.29

 

 

 

 

 

 

 

 

M.5.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą

Projekt zakłada budowę parkingu na około 10 miejsc wraz z dodatkową infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, zadrzewienie) na Osiedlu II w Suwałkach, w rejonie bloków nr 11, 12, 13 i 18. Nowa aranżacja przestrzeni publicznej wpłynie na poprawę estetyki tego terenu, poprawi komfort mieszkańców osiedla oraz zwiększy bezpieczeństwo. Szacunkowy koszt realizacji zadania –   88 000 zł.

M.6.31

 

 

 

 

 

 

M.6.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu”

Projekt przewiduje montaż kamer i oświetlenia oraz dokończenie utwardzenia ciągów pieszych na terenie zlokalizowanym w pobliżu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Witosa 2, 2a, 4a. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo na przedmiotowym terenie. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 85 500 zł.

M.7.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.7.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I)

Projekt przewiduje realizację placu zabaw przy ulicy Dubowo I. Z uwagi na lokalizację ulicy na obrzeżach miasta, dzieci mają ograniczony dostęp do miejskich placów zabaw czy skateparku, stąd inicjatywa mieszkańców. Zaplanowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy stalowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową linową, bujak na sprężynie, huśtawkę wagową stalową, huśtawkę na łańcuchach z siedziskiem prostym i kubełkiem, piaskownicę. Teren ma być ogrodzony, wyposażony w tablicę informacyjną, ławkę i kosz na śmieci. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 32 570 zł.

M.8.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.8.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego

Projekt zakłada wyposażenie siłowni zewnętrznej, zlokalizowanej u zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej, w urządzenia do ćwiczeń górnej i dolnej części ciała, wraz z elementami do ćwiczeń gimnastycznych: takich jak np. typu biegacz, drabinka, ławka, orbitrek, podciąg nóg, prasa nożna, prostownik pleców, twister, wahadło, wioślarz, rower, wyciąg górny, wyciskanie siedząc. Zaplanowano urządzenia jedno i dwuosobowe. Siłownia zapewni dzieciom, młodzieży i seniorom możliwość aktywnego wypoczynku. Nieodpłatna możliwość skorzystania z urządzeń będzie atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 52 000 zł.

M.9.13

 

 

 

 

 

 

M.9.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego w Suwałkach

Projekt obejmuje dokończenie remontu chodników wzdłuż ulicy Lityńskiego na terenie miejskim poprzez wymianę połamanych, pozapadanych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Realizacja projektu poprawi estetykę otoczenia, uporządkuje tereny miejskie i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 100 000 zł.

M.10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

M.10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY ODRZUCONE

Uzasadnienie

dotyczące  złożonych projektów do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015r., które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. nie będą umieszczone na karcie  do głosowania.

 1. Lewoskręt z ulicy Bulwarowej na ulicę Szpitalną, złożony jako projekt Nr 2 ze wskazaną  lokalizacją  ul. Bulwarowa  (na wysokości sklepu meblowego Krystian) na szacunkową wartość 150 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Projekt nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Skrzyżowanie ulic Bulwarowej i Szpitalnej znajduje się w odległości 80m  od skrzyżowania  typu rondo Reja-Bulwarowa- Kościuszki. Wymagane odstępy między skrzyżowaniami nie mniejsze niż 300m, ale dopuszcza się wyjątkowo (pod pewnymi ograniczeniami ruchu) odstępy  między skrzyżowaniami nie mniejsze niż 100 m.  Wydzielenie  lewoskrętu z ulicy Bulwarowej w ulicę Szpitalną wymaga:

– przeniesienia zatoki autobusowej w kierunku wjazdu do TESCO,

– likwidację ścieżki rowerowej i przeprowadzenie jej na drugą stronę przez przejście na wysokości wyjazdu z TESCO,

– likwidację przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Szpitalnej,

– zawężenia do minimum chodnika na odcinku od ronda do ulicy Szpitalnej – strona południowa oraz wycinkę rosnącego drzewa.

 1. Przepustowość odcinka od skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania ulicy Bulwarowej można wykonać bezinwestycyjnie wprowadzając nową organizację ruchu:

– wyjazd z ulicy Szpitalnej  tylko na prawoskręt,

– zakaz skrętu w lewo dla jadących w kierunku ronda,

-wjazd w ulicę Szpitalną  możliwy po objechaniu ronda.

Zweryfikowano koszt wykonania lewoskrętu na kwotę 250 000 zł

 

 1. Budowa drogi osiedlowej na południowej części ulicy Władysława Łokietka w Suwałkach złożony jako projekt Nr 8 ze wskazaną lokalizacją  na Osiedlu Piastowskie na szacunkową wartość 400 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Zweryfikowano koszt realizacji projektu obejmującego budowę drogi osiedlowej na kwotę co najmniej 1 200 000 złotych.

Zgodnie z zapisem §5.5. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok –  pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty   700 000 złotych.

Występuje potrzeba budowy ww drogi, stąd opracowano kompleksową dokumentację techniczną i przewiduje się rozpoczęcie budowy ulicy ramach budżetu miasta na 2015 rok.

 

 1. Nowoczesne boisko na osiedlu Kamena złożony jako projekt Nr 14 ze wskazaną lokalizacją  na osiedlu Kamena, ul. Kowieńska-Północna na szacunkową wartość 327 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Boisko sportowe na terenie osiedla Kamena realizowane było na wniosek Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz  Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych  w celu uporządkowania i zagospodarowania terenu, na potrzeby dzieci i młodzieży tam zamieszkującej. Przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną , ścieżkę dla rolkowców i rowerów. Początkowa nawierzchnia trawiasta została zastąpiona kilka lat temu  nową nawierzchnią, która spełnia jeszcze swoją rolę . Wydatkowanie środków finansowych na tworzenie w obecnej chwili boiska z nową nawierzchnią nie jest ekonomicznie uzasadnione. Należy wykonać stosowne prace konserwacyjne. Ustawienie ławek oraz lamp oświetleniowych jest możliwe przy wykonywaniu zagospodarowania pobliskiego terenu.
 2. Zgodnie z zapisem § 5.8. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok – Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Suwałki zarządzającej terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt, w tym przypadku zgody takiej nie wyraziła osoba reprezentująca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach – p. Waldemar Borysewicz – Dyrektor i nie znamy planów tej jednostki w tym zakresie.

 

 1. Chodnik dla młodzieży szkolnej na ul. Ogrodowej złożony jako projekt Nr 24 ze wskazaną lokalizacją  ul.Ogrodowa na szacunkową wartość 300 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej wymaga regulacji granic i poszerzenia ulicy, co wiąże się z koniecznością wykupu terenów prywatnych. Realizacja chodnika możliwa jest wraz z rozbudową ul. Ogrodowej i Pięknej.

Wynika z tego, że projekt obejmuje realizację na terenie nie będącym własnością miasta . Zgodnie z zapisem § 2. 2. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji  społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta   na  2015 rok – propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym  własnością Gminy Miasta Suwałki z  wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu  Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) oraz żłobków  w  rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz . 235,  z późn. zm.).

 1. Występuje obawa, że wykup niezbędnego terenu przekroczy termin 1 roku . Zgodnie z zapisem § 2. 4. Uchwały – realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.
 1. Zweryfikowano koszt realizacji projektu (obejmujący większy teren inwestycyjny) na kwotę 1 500 000 złotych.

Zgodnie z zapisem § 5. 5. Uchwały –  pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty   700 000 złotych. Zakłada się opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Ogrodowej i Pięknej w ramach budżetu miasta na rok 2015.

 

 1. Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach złożony jako projekt Nr 26 ze wskazaną lokalizacją ul. 23 Października 20 na szacunkową wartość 550 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

       1.  Wskazany budynek do remontu na ul. 23 Października 20, o powierzchni ok.200m² wystarczy na lokalizację pomieszczeń administracyjno – biurowych oraz socjalnych powstającego Centrum, będzie jednak brakowało pomieszczeń  do organizowania warsztatów zawodowych i zajęć edukacyjnych służących przede wszystkim realizacji celu projektu, jakim ma być – reintegracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydaje się koniecznym znalezienie innej lokalizacji – dużo większej powierzchni do realizacji przedstawionego przedsięwzięcia – celu projektu. Takie możliwości stwarza teren przy ul. Wylotowej na działce nr ewid. gruntów 24626/2.

 1. Zgodnie z zapisem § 5.8. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok – Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Suwałki zarządzającej terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt, w tym przypadku zgody takiej nie wyraziła osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach i nie znamy planów tej jednostki w tym zakresie.
 1. Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Buczka w Suwałkach – dojazd do instytucji i kilkudziesięciu firm usytuowanych m.in. na terenach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do okolicznych bloków mieszkalnych złożony jako projekt Nr 27 ze wskazaną lokalizacją  wzdłuż drogi wojew. 655 , ul. M.Buczka od ronda do bloku mieszkalnego ul. Buczka 185 na szacunkową wartość 550 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

1.  W chwili obecnej projektowana jest droga wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Buczka, ekonomicznie uzasadnione jest  wykonanie ścieżki rowerowej zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną i uwzględnieniem realizacji całego pasa drogowego.

2.   Zweryfikowano koszt realizacji projektu na kwotę 900 000 złotych . Zgodnie z zapisem § 5. 5. Uchwały Nr L/559/2014  Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki  konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta  na  2015 rok – pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty 700 000 złotych.

3. Tereny przez które przebiegałaby przedmiotowa ścieżka stanowią w części własność Gminy Miasta Suwałki, Województwa Podlaskiego, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w Suwałkach, Skarbu Państwa . Zgodnie z zapisem § 2. 2.  Uchwały – propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym  własnością Gminy Miasta  Suwałki z  wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu  Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) oraz żłobków  w  rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz . 235,  z późn. zm.).

Realizacja rozbudowy ulicy Buczka, której szacunkowy koszt przekracza 17 mln. zł  uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków unijnych.

 

 1. Magazyn Dobra i Magazyn Banku Żywności złożony jako projekt Nr 3 ze wskazaną lokalizacją  ul. Hubala, dz. geod. 32683/10 na szacunkową wartość 700 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Z analizy celu projektu wynika, że celem jest wybudowanie wspólnego magazynu, w którym będzie możliwość składowania towarów jak również  będzie można wymieniać się usługami. Magazyny zatem muszą mieć zaplecze sanitarne, a ze względu na położenie działki, z dala od centrum miasta,  aby mogły funkcjonować muszą mieć drogę dojazdową.

Zweryfikowano koszt realizacji projektu na kwotę co najmniej 959 600 złotych  Zgodnie z zapisem § 5. 5. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji  społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta   na  2015 rok –  pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty   700 000 złotych. Korzystniejszą lokalizację zaplecza magazynowego zapewnia działka o nr ewid. gruntów 24626/2 przy ulicy Wylotowej.

 

 1. Bulwary jaćwieskie złożony jako projekt Nr 33 ze wskazaną lokalizacją  ul. Reymonta na odcinku Sikorskiego Szpitalna na szacunkową wartość 632 000,00 zł

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

 1. Zgodnie z zapisem § 5. 1. Uchwały Nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji  społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części  budżetu miasta  na  2015 rok –  projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uprawnionych  osób. Na Listę mieszkańców popierających propozycję tego projektu wpisało się tylko 14 osób.
 1. Wskazane tereny do uporządkowania i zagospodarowania obejmują działki w większości stanowiące  prywatną własność a nie są własnością Gminy Miasta Suwałki. Niezgodne jest to z zapisem § 2. 2. Uchwały – propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym  własnością Gminy Miasta Suwałki, z  wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu  Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) oraz żłobków  w  rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz . 235,  z późn. zm.).
 1. Występuje obawa, że wykup niezbędnego terenu przekroczy termin 1 roku. Koszty wykupu terenu nie są uwzględniane w szacunkowej wartości projektu. Zgodnie z zapisem § 2. 4. Uchwały – realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

 

PROJEKTY WYCOFANE 

 1. Magazyn dobra na ul. Hubala.  Zweryfikowany koszt – 156 500 zł.
 2. Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Dubowo. Zweryfikowany koszt- 99 960zł.
 3. Siłownia na otwartym powietrzu os. Lityńskiego/ Putry 11/ Putry 9. Zweryfikowany koszt – 58 500 zł.

 

 

Krok po kroku

1. Idea budżetu obywatelskiego
Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.
W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku, a Suwałki dołączyły do grupy miast, gdzie realizuje się budżet obywatelski już w 2014 roku.
W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście zgłoszono aż 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33 i oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów. To był sukces nowej inicjatywy i najlepszy argument przemawiający za tym, że warto kontynuować to działanie. Dlatego też dwukrotnie zwiększono kwotę przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski w 2015 roku.

2. Ile pieniędzy na budżet obywatelski w Suwałkach?
Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2015 roku będą przeznaczone 2 miliony złotych. Kwota została podzielona na dwie części:
– 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych;
– 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych.

3. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane wyłącznie projekty inwestycyjne, zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki. W tym roku nowością będzie to, że projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie placówek oświatowych. Podobnie, jak w roku poprzednim, projekty muszą być wykonalne w ciągu roku.

4. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?
Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców.
Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić co najmniej 30 procent, a w szczególnych przypadkach nawet tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

5. Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Projekt może zgłosić osoba stale zamieszkała w Suwałkach, która w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 17 lipca 2014 roku, miała ukończone 16 lat. Możliwe jest także składanie projektów przez organizacje działające na terenie Suwałk.

6. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?
Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, którzy ukończyli 16 lat.

7. Ile projektów można zgłosić?
Jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

8. Ile projektów można poprzeć?
Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?
Projekty można zgłaszać od 18 sierpnia do 5 września 2014 r. Formularze należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 5, przy ul. A. Mickiewicza 1.

10. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?
Tutaj można pobrać formularz projektu
. Formularze są dostępne również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204.

11. Gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego,  przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. 87 562 82 85.  Tam można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

12. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?
Od 8 do 26 września 2014 r. propozycje mieszkańców zweryfikuje 16-osobowy Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wejdą: pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, po jednym desygnowanym przez każdy klub i ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej; pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Finansowego; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Zespół oceni projekty pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

13. Jak będziemy głosować na projekty?
Od 6 do 19 października 2014 r. każdy kto stale zamieszkuje w Suwałkach i w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 17 lipca 2014 roku, miał ukończone 16 lat będzie mógł zagłosować w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i w Aquaparku, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.
Zagłosować będzie można poprzez wybranie maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych i mniejszego o wartości do 100 tysięcy złotych. Można też głosować wyłącznie na jeden projekt.

14. Gdzie znajdę  opisy projektów?
Na stronach internetowych www.um.suwalki.pl, www.konsultacje.suwalki.eu oraz w punktach głosowania.

15. Gdzie będą stały urny do głosowania?
Tak, jak w ubiegłym roku jedna urna będzie stała w Urzędzie Miejskim. Tam będzie można głosować od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00. Druga urna stanie w Aquaparku. Tam głosowanie będzie odbywało się codziennie, w godzinach 6.00-22.00.

16. Kiedy będą znane wyniki głosowania?
Wyniki poznamy 24 października. Zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.um.suwalki.pl, www.konsultacje.suwalki.eu.

17. Które projekty zostaną zrealizowane?
Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli, w której znalazła się większa liczba projektów.

 

 Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim

od 18 sierpnia do 5 września Składanie przez mieszkańców Suwałk propozycji   projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
od 8 do 26 września Weryfikacja propozycji mieszkańców pod   względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości   zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt   będzie generował w przyszłości
od 6 do 19 października Głosowanie nad propozycjami
od 20 do 23 października Liczenie głosów
24 października Ogłoszenie wyników głosowania

 

 

Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok.

Ogółem kart do głosowania było 8495, w tym: ważnych 7527, nieważnych było 968.

Komisja zweryfikowała karty do głosowania odrzucając głosy nieważne z następujących powodów (w 9 kartach błędy pokrywały się):

– głosowały osoby poniżej 16 roku życia – 6 kart,

– błędnie wpisano numer pesel – 301 kart,

– głosy oddane wielokrotnie – 440 kart,

– oddano więcej niż 1 głos na mały projekt – 24 karty,

– oddano więcej niż jeden głos na duży projekt – 7 kart,

– inne błędy, np. puste, źle zaznaczone – 199 kart.

Poniżej zestawienie projektów, poddanych głosowaniu w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów :

 

„MAŁE” PROJEKTY

 1. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego w Suwałkach, 100 000,00 zł – 808 głosów.
 2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. ”Manhattanu”, 85 500,00 zł – 673 głosów.
 3. Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA, 58 500,00 zł – 585 głosów.
 4. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego, 52 000,00 zł – 482 głosów.
 5. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą, 88 000,00 zł – 419 głosów.
 6. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja – S.Staszica, 98 400,00 zł – 400 głosów.
 7. Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na “siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta w Suwałkach, 35 120,00 zł – 306 głosów.
 8. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I), 32 570,00 zł – 253 głosów.
 9. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a, 65 000,00 zł – 225 głosów.

10.Zieleń przy ul. Minkiewicza, 60 000,00 zł – 222 głosów.

 

„DUŻE” PROJEKTY

 1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im.  Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego), 500 000,00 zł – 1753 głosów.
 2. Budowa Street Workout i Parkour Parku (działka od strony ulicy Zastawie nad Zalewem      Arkadia), 457 070,00 zł – 1303 głosów.
 3. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej,      643 000,00 zł – 951 głosów.
 4. Ścieżka aktywnego wypoczynku (w rejonie ulicy Antoniewicza 1,1a, 3, i Reja 66, 68, 70, 72, 74, 76), 103 500,00 zł – 614 głosów.
 5. Suwalski Rower Miejski (6 lokalizacji na terenie miasta tj. Urząd Miejski, PWSZ, ZST, Aquapark, SSSE, ZS7), 498 000,00 zł – 515 głosów.
 6. Modernizacja ulicy Kołłątaja, 427 450,00 zł – 418 głosów.
 7. Remont nawierzchni chodników ze ścieżką rowerową oraz remont nawierzchni parkingów samochodowych wzdłuż ul. Paca, 256 500,00 zł – 271 głosów.
 8. Wielopokoleniowy rodzinny plac rekreacji (działka pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich    i Powstańców Wielkopolskich), 689 760,00 zł – 265 głosów.
 9. Utwardzenie gruntowej nawierzchni na Osiedlu II w Suwałkach, 213 600,00 zł –216 głosów.
 10. Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Lityńskiego, 251 100,00 zł – 191 głosów.
 11. Zalew Atrakcji (teren plaży miejskiej przy Zalewie Arkadia), 195 410,00 zł – 187 głosów.
 12. Doposażenie istniejącego placu zabaw przy fontannie (w rejonie fontanny przy ulicy Kowalskiego), 105 000,00 zł – 121 głosów.
 13. Droga p.pożarowa do budynków mieszkalnych i Przedszkola wraz ze ścieżką rowerową (rejon budynku przy ulicy Andersa 5a i Przedszkola nr 8), 250 000,00 zł – 51 głosów.
 14. Ogrody Szwoleżerów (przy ul. Pułaskiego 24a), 450 000,00 zł – 48 głosów.

 

 

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube