Dekomunizacja nazw ulic

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałami w sprawie zmiany nazw ulic: 30-lecia PRL (na Kawaleryjską), Mariana Buczka (na Raczkowską), 23 Października (na Filipowską), Tadeusza Paweckiego (na Pogodną) oraz Henryka Mereckiego (na Łąkową) mieszkańcy przedmiotowych ulic powinni dokonać następujących zmian:

  1. Urząd Skarbowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 2a – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.
  2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. 1 Maja 31 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
  4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
  5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto Prezydent Miasta Suwałk informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany ww. dokumentów.

Miasto Suwałki powiadomiło urząd skarbowy, pocztę, straż pożarną, sąd, prokuraturę, policję, operatorów sieci telekomunikacyjnych, banki, ZUS, KRUS, PZU, PGE, PWiK, PGK, PEC o dokonanej zmianie nazw ulic.

Prezydent Miasta Suwałk w związku z dokonaną zmianą nazw ulic zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

Profil na Facebooku    Profil na Youtube