Inicjatywy lokalne i inwestycyjne

ratusz urzad miejski4Prezydent Miasta Suwałk informuje, że celem przyspieszenia wykonania zadań poprawiających warunki życia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej przyjęto w Suwałkach formę realizacji inwestycji polegającej na współudziale finansowym Miasta i Inicjatora.

Wnioski mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy możliwa jest realizacja na terenie Suwałk takich zadań jak:

  • budowa i remont: ulic, chodników, parkingów,
  • budowa obiektów i tworzenie terenów sportowych, rekreacyjnych,
  • innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym stopniu na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.

 

Wnioski o realizację inwestycji :

należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 , w pokoju Nr 5 w terminie do dnia 30 września każdego roku.

Szczegółową informację można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl) lub pod numerem telefonu (85) 5628285 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 .

Profil na Facebooku    Profil na Youtube