Program Aktywny Senior

Program Aktywny Senior zorganizowany został przez Miasto Suwałki z inicjatywy Suwalskiej Rady Seniorów. Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i poprawa jakości życia suwalskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i rabatów umożliwiających większy dostęp do ofert kulturalnych, sportowych i usług.

Zasady korzystania z programu Aktywny Senior:

  • Osoba chcąca korzystać z programu musi mieć ukończone 60 lat
  • W programie mogą wziąć udział emeryci lub renciści posiadający legitymację emeryta lub rencisty
  • Program kierowany jest do seniorów mieszkających na terenie Miasta Suwałki
  • Dla osób powyżej 60. roku życia, które nigdy nie będą miały możliwości otrzymania legitymacji emeryta lub rencisty, wydane zostaną zaświadczenia uprawniające do ulg w ramach programu Aktywny Senior

miejsce przyj seniorom tutaj realizujemy2Tym znakiem oznaczone będą miejsca udzielające seniorom ulg i rabatów w ramach programu
Aktywny Senior.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube