Akty prawne

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała Rady Nr XXXVII/395/2013 z dnia 2013-05-28 w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki do 2015 roku

Uchwała Rady Nr XXXVII/396/2013 z dnia 2013-05-28 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

Uchwała Rady Nr XXXVII/397/2013 z dnia 2013-05-28 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki

Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

Uchwała Nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych “Zdolny Suwalczanin”

Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych “Zdolny Suwalczanin”

Uchwała Rady Nr XXVIII/334/2016 z dnia 2016-12-28 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki

Zarządzenia Prezydenta

Zarządzenie Nr 412/2017 z dnia 2017-12-22 – w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki

 

 

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube