Krótka historia Suwalskiej Rady Seniorów

I. Krótka historia Suwalskiej Rady Seniorów
seniorzyZ wnioskiem o powołanie Rady Seniorów w Suwałkach zwrócili się do prezydenta Suwałk pod koniec maja  2014 roku sami seniorzy. Byli wśród nich przedstawiciele suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Wcześniej o potrzebie istnienia takiej rady mówiono podczas kawiarenki obywatelskiej pod hasłem „Czy Suwałki są przyjazne dla seniorów”, zorganizowanej przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w ramach projektu „Razem dla Suwałk”.
Seniorzy byli również członkami  8-osobowego Zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. Następnie projekt został skonsultowany z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz seniorów. W efekcie na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2014 roku suwalscy radni podjęli uchwałę o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów.

II. Czym zajmuje się Suwalska Rada Seniorów?
Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym.

III. Gdzie znajdują się szczegółowe zasady działania Suwalskiej Rady Seniorów?
Wszystkie regulacje zapisane są w uchwale Nr LII/573/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r.

IV. Kto zasiada w Suwalskiej Radzie Seniorów?
Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa dwa lata.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube