Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych

Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Ciesielska 15, Suwałki

kamienicaSuwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych jest jednym z wielu działań podejmowanych w ostatnim czasie w naszym mieście, mających na celu poprawę jakości życia suwalskich seniorów, a także umożliwienie im większego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji, profilaktyce zdrowotnej, wypoczynku i rekreacji.
SCIS ma także służyć ułatwieniu kontaktów między seniorami, umożliwieniu wymiany informacji, inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz seniorów oraz budowaniu dobrych praktyk.

Inicjatorem Suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych jest Suwalska Rada Seniorów. Siedzibę użyczyło Miasto ciesielskaSuwałki, a członkowie Suwalskiej Rady Seniorów i ich przyjaciele woluntarystycznie wyremontowali i wyposażyli centrum. 15 października 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk.
– Bardzo zależy nam, aby pokazać młodszym suwalczanom, że w sile wieku i tzw. stanie stabilnej młodości można żyć aktywnie, zdrowo, można kontynuować przyjaźnie, nawiązywać nowe znajomości, oddawać się hobby, uprawiać sport, pisać pamiętniki, modnie się ubierać i korzystać z nowych technologii – mówią członkowie Suwalskiej Rady Seniorów.

Marzeniem Su04walskiej Rady Seniorów jest także, aby między innymi dzięki funkcjonowaniu SCIS, suwalczanie dostrzegli potrzeby i oczekiwania starszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego działamy na rzecz budowania pozytywnego wizerunku osób starszych, poprawy infrastruktury, usług socjalnych, zdrowia i profilaktyki, aktywności i zainteresowań.
– Wyzwaniem natomiast jest dla nas, aby zachęcić seniorów do wyjścia z domu, żeby uwierzyli, że jesień życia jest najpiękniejszym okresem w naszym życiu, kiedy nic nie musimy, a możemy znacznie więcej, niż nam się wydaje – zachęcają członkowie Suwalskiej Rady Seniorów.

Akcje
Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych organizuje i koordynuje wydarzenia promujące aktywność osób po 60 roku życia.
Do końca 2015 roku pod patronatem Suwalskiej Rady Seniorów przeprowadzono następujące akcje:
1. „Koperta życia” – pomoc w uzupełnianiu formularza z „Koperty życia”.
2. Konsultacje, promocja i dystrybucja „Suwalskiego Poradnika Bezpiecznego i Pogodnego Seniora”.
3. Akcja „Miejsce przyjazne seniorom”, towarzysząca wprowadzeniu Programu „Suwalskiej Karty Seniora”.
4. Suwalski Wolontariat Seniora – działania zachęcające do podjęcia wolontariatu przez osoby powyżej 50 roku życia na rzecz seniorów.
5. Pudełko – skrzynka informacyjna „Wnioski i rady dla Suwalskiej Rady Seniorów”.
6. Wolontariat międzypokoleniowy – współpraca ze studentami kierunków: pedagogika osób starszych i pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
7. Współpraca przy organizacji konferencji poświęconych sytuacji starszych mieszkańców naszego miasta:
– 20 października – konferencja dotycząca medycznej opieki geriatrycznej w Suwałkach;
– 11 grudnia – konferencja pt. „Aktywność nie odchodzi na emeryturę. Suwalski samorząd i Suwalska Rada Seniorów wobec problemu starzejącego się społeczeństwa lokalnego”.SCIS5

Dyżury konsultacyjne, podczas których każdy suwalski senior może zaproponować, co warto zmienić, aby Suwałki były miastem przyjaznym seniorom
każdy wtorek, godz. 10.00-13.00
Harmonogram zajęć i dyżurów
Tutaj można pobrać harmonogram zajęć i dyżurów w listopadzie 2016 r.
Tutaj można pobrać harmonogram zajęć i dyżurów w grudniu 2016 r.

09

Kontakt do Suwalskiej Rady Seniorów – mail: seniorzy@um.suwalki.pl

Profil na Facebooku    Profil na Youtube