Zasady organizacji wydarzeń

W związku z nieprawidłowościami i niezachowaniem terminów, Urząd Miasta w Suwałkach przypomina o zasadach:

– wykorzystania dróg w sposób szczególny
– uzyskiwania zgody na organizację imprez masowych
– zawiadamiania o zgromadzeniach
– wnioskowania o udostępnienie miejskich placów, parków, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych.

 

Niezbędne informacje:

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 

PROCESJE, PIELGRZYMKI I INNE IMPREZY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU

ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH

ZAJĘCIE PARKU KONSTYTUCJI 3 MAJA, PLACU MARII KONOPNICKIEJ

UDOSTĘPNIENIE MUSZLI KONCERTOWEJ

UDOSTĘPNIANIE TERENÓW REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW SPORTOWYCH OSiR

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube