Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód Sp. z o.o.

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. istnieje od czerwca 2004 r. (data powstania – 04.06.2004). Idea utworzenia Parku wynikła z poszukiwania pomysłu na przełamanie istniejących barier i opóźnień w rozwoju województwa podlaskiego. Celem strategicznym Parku jest stworzenie w Suwałkach atrakcyjnego miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Udziałowcami Spółki są: Miasto Suwałki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach i Instytut Łączności w Warszawie.

Budynki Inkubatora i Laboratoriów

bk1

Budynki Inkubatora wizytowane przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego

W ramach projektu „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
w końcu 2012 roku powstał kompleks obiektów Parku. Składa się on z: Inkubatora Technologicznego, zespołu laboratoriów: Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Laboratorium Medycznego, Laboratorium – Energii Odnawialnej i Laboratorium Multimedialnego, Hali Procesów Logistyczno – Produkcyjnych i Centrum Konferencyjnego. W budynku Inkubatora mieszczą się pomieszczenia recepcyjne kompleksu i pomieszczenia biurowe o zróżnicowanej powierzchni – dogodne dla funkcjonowania małych i większych firm, na różnych etapach rozwoju. Rolę uzupełniającą pełnią salki narad i zaplecze socjalne oraz Centrum Konferencyjne składające się z dużej – mieszczącej 300 osób sali konferencyjnej z pomieszczeniami m. in. dla tłumaczy symultanicznych oraz sala na 100 osób z zapleczem kateringowym.

Park Naukowo-Technologiczny to:

  • Zainicjowany ze środków publicznych kompleks gospodarczy o charakterze naukowo-przemysłowym,
  • Stymulator systematycznego rozwoju nauki i gospodarki, zapewniający warunki dla swobodnego przepływu wiedzy naukowej do praktyki gospodarczej,
  • Miejsce rozwoju nowoczesnych technologii, generujące nowe miejsca pracy, · Impuls do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Siła napędowa gospodarki całego regionu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o. o.: www.park.suwalki.pl

 bk2

Sala konferencyjna na 100 miejsc

Profil na Facebooku    Profil na Youtube