Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.

Działalność gospodarcza na terenie suwalskiej strefy prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Ulga w podatku dochodowym może sięgać do 70 %wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.  Jest to najwyższa pomoc publiczna w Polsce.  Wysokość ulg w podatku dochodowym obowiązujących  w SSSE:

  • 70 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla małych przedsiębiorców

  • 60 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla średnich przedsiębiorców

  • 50 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla dużych przedsiębiorców

Minimalna wysokości nakładów inwestycyjnych to 100 tysięcy euro.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w imieniu Ministra Gospodarki wydaje Zarząd Strefy (SSSE SA).

Zezwolenie jest podstawą do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienia podatkowe przysługują  wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie Strefy.

sse3

Jest to nowoczesna dzielnica przemysłowa, zlokalizowana na obrzeżach miasta, zajmująca

powierzchnię 118 ha. Jej obszar stanowią tereny położone między drogami: krajową nr 8, która w przyszłości stanie się częścią ekspresowej trasy Via Baltica i drogą nr 655. Suwałki od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku dzieli zaledwie 28 km, co w przypadku kooperacji z tym państwem, gwarantuje najlepsze warunki zlokalizowania inwestycji.

Bliskość Głównego Punktu Zasilania, pozwala uzyskać dostęp do energii elektrycznej o mocy do 30 MW. Komunikację wewnątrz obszaru strefy zapewnia sieć dróg asfaltowych, wybudowana i zaprojektowana w sposób umożliwiający ruch ciężkich pojazdów. Działki posiadają pełną infrastrukturę. Wszelkie procedury i formalności są ograniczone do minimum, a ich rzetelność jest potwierdzona wieloma nagrodami i odznaczeniami, jakie przyznano suwalskiej administracji. Podstrefa dysponuje jeszcze ok. 23 ha gruntu do sprzedaży dla potencjalnych inwestorów.

Elementy nowoczesnej linii do produkcji mebli metalowych w firmie Malow Sp. z o.o.

sse1 sse2

 

Podstawowe informacje o działalności podstrefy Suwałki prezentuje poniższa tabela:

 

Podstrefa Suwałki

Liczba przedsiębiorców
działających z zezwoleniem

24

Zrealizowane wydatki
inwestycyjne w zł:

620 940 362

Liczba zatrudnionych:

2 848

Ilość sprzedanych
gruntów w ha:

69

Nakłady na infrastrukturę
techniczną poniesione
przez SSSE w tys. zł:

6 321,7

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (stan na dzień 30.06.2015). Zdjęcia dzięki uprzejmości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Więcej informacji dotyczących warunków inwestowania w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej można uzyskać w:

Biurze Podstrefy Suwałki ul. Noniewicza 49 16-400 Suwałkitel: + 48 87 565 22 17, +48 87 565 24 49e-mail:ssse@ssse.com.pl lub na stronie internetowej: http://www.ssse.com.pl/.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube