Ważne adresy

Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Spraw Obywatelskich Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczejul. Mickiewicza116-400 Suwałki(87) 562 8132
www
wso@um.suwalki.pl

Urząd Miejski
w Suwałkach
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i  pozwoleń na budowęul. Mickiewicza116-400 Suwałki(87) 562 81 39
(87) 562 81 38
agp@um.suwalki.pl
www

Urząd Miejski
w Suwałkach Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
wydawanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków ul. Mickiewicza116-400 Suwałki(87) 562 81 43
(87) 562 81 64
geo@um.suwalki.pl
www
Urząd SkarbowyRejestr podatkowy NIPul. 1 Maja 2ASuwałki(87) 566 69 83 do 85
www
Inspektorat ZUS w SuwałkachUbezpieczenia społeczneul. 1 Maja 33
16-400 Suwałki
(87) 565 27 00
(22) 560 16 00
www.zus.pl
Urząd Statystyczny w SuwałkachRejestr statystyczny REGONul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki(87) 563 54 70
www
Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg WieczystychKsięgi wieczysteul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
(87) 563 12 55
(87) 563 54 44
www

 
Zakład Energetycznypodłączenie energii elektrycznejul. Piaskowa 1
16-400 Suwałki
(85) 676 65 00

www
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjipodłączenie wody
i kanalizacji
ul. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
(87) 567 60 53
biuro@pwik.suwalki.pl
http://www.pwik.suwalki.pl/
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejpodłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczejul. Przemysłowa 6A,16-400 Suwałki(87) 562 99 93
pec@pec.suwalki.pl
http://www.pec.suwalki.pl/
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podłączenie do sieci gazowejZielone Kamedulskie 33
16-402 Suwałki
87 565 88 25
www.psgaz.pl
Państwowa Inspekcja Pracy Odział w SuwałkachSprawy z zakresu prawa pracyul. Świerkowa 60
16-400, Suwałki
(87) 566 46 77
suwalki@bialystok.pip.gov.pl
http://bialystok.pip.gov.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w SuwałkachInspekcja sanitarnaul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki(087) 5652860
psse.suwalki@pis.gov.pl
http://pssesuwalki.pis.gov.pl/
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w SuwałkachOdbiór obiektów budowlanychul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki(87) 566 02 00
sekretariat@kmpsp.suwalki.pl
http://straz.suwalki.internetdsl.pl/
Profil na Facebooku    Profil na Youtube