Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk

Rada Gospodarcza

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji około biznesowych z Suwałk poprzez współdziałanie i wymianę doświadczeń. Rada Gospodarcza składa się z przedstawicieli suwalskiego środowiska biznesu i przedsiębiorców.

Celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych Suwałk, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

Rada Gospodarcza to ciało doradcze, które działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od kilkunastu lat.

 

Skład Rady Gospodarczej w kadencji 2015-2018:

  1. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, przedsiębiorca;
  2. Henryk Owsiejew – przedsiębiorca;
  3. Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, przedsiębiorca;
  4. Adam Galas – przedsiębiorca;
  5. Walerian Drażba – przedsiębiorca;
  6. Bronisław Woźnialis – przedsiębiorca;
  7. Adam Ołów – przedsiębiorca;
  8. Dariusz Bogdan – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach;
  9. Monika Lipińska – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Ares” S.A. w Suwałkach;
  10. Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach

Obsługą techniczną Rady Gospodarczej zajmuje się Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt:

Emil Sieńko, tel. (87) 562 81 30, e-mail: esienko@um.suwalki.pl

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 233/ 2018 z dnia 9 lipca 2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady

Zarządzenie Nr 167/ 2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady

Zarządzenie Nr 310/ 2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142/ 2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady.

Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady

Regulamin Rady Gospodarczej

Profil na Facebooku    Profil na Youtube