Dzięki porozumieniu powstanie droga

Dodano: 19 października 2018

W ubiegłym roku jedenaście firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Bakałarzewskiej podpisało z Miastem Suwałki specjalne porozumienie na mocy, którego do ich firm zostanie wybudowana droga dojazdowa. Miasto Suwałki właśnie rozstrzygnęło przetarg na tę inwestycję. Drogę wybuduje suwalska firma DANBUD za kwotę blisko 890 tys. zł.

Podpisane porozumienie zakłada, że przedsiębiorcy na rzecz Miasta przekażą w formie darowizny potrzebne do budowy drogi grunty będące ich własnością. Szacunkowa wartość wszystkich nieruchomości to ok 180 tys. zł. Ponadto wpłacą na rzecz Miasta Suwałki 150 tys. zł. Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z budową drogi.

– W mojej ocenie to porozumienie to bardzo dobra inicjatywa godna do naśladowania. Cieszę się, że suwalscy przedsiębiorcy potrafią wyjść z taką inicjatywą. Partycypacja w kosztach przebudowy tej jezdni ze strony przedsiębiorców pozwala na rozpoczęcie tej inwestycji – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa do firm prostopadła do ul. Bakałarzewskiej. Będzie miała nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową i oświetlenie. Do każdej z firm zostanie wykonany wjazd oraz wykonane będą trawniki.

Co ciekawe inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Wykonawca musi zakończyć prace do 20 grudnia 2018r.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie