Informacja

Dodano: 13 września 2018

zdjęcie: pixabay.com

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513, z późn. zm.)

 

Lp. Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania publicznego
z zakresu rozwoju sportu
w Mieście Suwałki
Numer wniosku Przyznana dotacja
(w zł)
1. Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki Mistrzostwa Świata Juniorów U14, U16, U18 O.526.3.4.2018 2 000,00
X Razem 2 000,00

 

Szczegóły 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia, Sport