Niższe stawki w Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka”

Dodano: 1 października 2018

Dom Dziennego Pobytu ,,Kalinka” w DPS ,,Kalina”

Stawki za pobyt w Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka” są niższe niż dotychczas. Wszystko po to, aby ośrodek był jeszcze bardziej dostępny dla seniorów.

Dom Dziennego Pobytu ,,Kalinka” funkcjonuje w Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina”. Ośrodek na 15 miejsc został utworzony w ubiegłym roku. To takie swoiste ,,przedszkole dla seniorów”. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00  i oferuje dzienną opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające, dostęp do kultury i rekreacji a także posiłki. Aktualnie do ośrodka uczęszcza ośmiu uczestników.   

Do tej pory miesięczny koszt pobytu uczestnika wynosi 1.098,00 zł, w tym 294,00 to posiłki. 

Ten koszt mógł być barierą dla seniorówmówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Dlatego na mój wniosek na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia opłat za pobyt w ośrodkudodaje Prezydent.

Dokument zakłada odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia przy dochodzie przekraczającym 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy (od 1 października 1051,50 zł). Uczestnicy poniosą odpłatność za posiłki w zależności od dochodu, zaś z pozostałych usług będą mogli korzystać nieodpłatnie. 

 

Dochód na osobę  lub osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy, wyrażonego w %

(1051,50 zł – 150%)

Rodzaj wsparcia
Posiłki – 294 zł/miesięcznie Pozostały zakres usług (opieka dzienna, terapia zajęciowa, zajęcia ogólnousprawniające, dostęp do kultury i rekreacji, itp)

804 zł/miesięcznie

% kwota odpłatności w stosunku do kosztu posiłku
osoby w rodzinie osoby samotnej osoby w rodzinie osoby samotnej
do 150%  – do 1.051,50 zł nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150% – 200 %

(1 051,50 zł – 1 402 zł)

20 %

(58,80)

10 %

(29,40)

nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 200 % – 350 %

(1 402 zł – 2 453,50 zł)

60%

(176,40)

50 %

(147,00)

nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 350%

(powyżej 2 453,50 zł)

100 %

(294,-)

100 %

(294,-)

nieodpłatnie nieodpłatnie

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne