O współpracy z NGO w 2019 roku

Dodano: 28 września 2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Nowością w programie jest utworzenie Centrum Wolontariatu Środowiskowego. W ramach tego zadania, wspólnie z organizacjami, będziemy realizować program „Złota Rączka”, skierowany do seniorów.

– Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument, zatwierdzany co roku, regulujący współpracę samorządu z organizacjami. Zawiera grupy zadań, które będą dotowane w przyszłym roku i minimalne kwoty przeznaczone na poszczególne zadania – tłumaczy Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Wspomniany już program „Złota rączka” ma na celu pomoc w życiu codziennym osób starszych, zwłaszcza tych, którzy są samotni, mają problem z poruszaniem się, czy wręcz nie wychodzą z domu. Byłaby to pomoc w drobnych naprawach domowych, ale także np. umówienie wizyty u lekarza, zakupy itp.        

– W sumie na wsparcie różnorodnych działań prowadzonych przez organizacje na rzecz mieszkańców Suwałk, przeznaczonych zostanie co najmniej 3 miliony 605 tysięcy zł. Podkreślam, że jest to kwota minimalna, która może być zwiększona, jeżeli będą takie potrzeby – dodaje Prezydent Suwałk.

Warto przypomnieć, że od 2014 roku Władze Suwałk przekazały na rzecz organizacji pozarządowych aż 13.436.396,91 mln zł, tj. średnio ok. 1 % budżetu miasta. A aż o  63 % w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły środki przekazywane NGO na realizację różnego rodzaju zadań ważnych dla mieszkańców Suwałk.

Mówiąc o współpracy nie można nie wspomnieć także o pomocy pozafinansowej, która również jest zapisana w programie. Obejmuje ona m.in. preferencyjny system najmu lokali dla organizacji. 345 000,00 zł/rocznie to kwota zwolnień jaką otrzymują suwalskie organizacje pozarządowe z tytułu wykorzystywania lokali miasta na ich siedziby. 4394,25 m2 w budynkach miejskich zajmują organizacje pozarządowe, w tym 761,98. m2 w formie bezpłatnego użyczenia.  

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Organizacje pozarządowe, Społeczne