Ogłoszenie

Dodano: 22 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.10.2018 r. do 09.11.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z bonifikatą na cele działalności sakralnej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 344/2018 z dnia 19 października 2018 roku).

ZARZĄDZENIE

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia