PEC mieszkańcom Suwałk

Dodano: 4 września 2018

Powoli zbliża się sezon grzewczy, a z nim nieodłączna w ostatnim czasie tematyka jakości powietrza w mieście. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje się do nowego sezonu grzewczego, podsumowuje zadania wykonane w okresie wiosenno-letnim oraz skupia się na kontynuacji tych, których realizację zaplanowano do końca bieżącego roku.

Jednym z priorytetowych zadań w spółce jest  jak najszersze wpływanie  – w ramach prowadzenia swojej działalności  – na poprawę jakości powietrza w mieście. Przełożyło się to na konkretne działania, które przedstawiają się następująco:

  • Do końca 2018 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostaną w sumie
    44 budynki jednorodzinne
    w tych rejonach miasta, gdzie najczęściej występują przekroczenia substancji szkodliwych pochodzących z domowego procesu spalania – przede wszystkim na Os. Kolejowym,  w obrębie ul. W. Polskiego oraz w centrum miasta.  W porównaniu do kilku lat ubiegłych, ilość odbiorców indywidualnych podłączonych do sieci w bieżącym roku wzrośnie dwukrotnie (w ubiegłych latach wynosiła średnio 20 odbiorców rocznie).  Zdaniem przedstawicieli spółki czynników na to wpływających jest kilka. Przede wszystkim:

–  wzrasta świadomość mieszkańców na temat szkodliwości niskiej emisji w wyniku działań edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd, media, a także pracowników spółki w ramach tzw. „lekcji ciepła” w suwalskich szkołach;

– uruchomiony przez samorząd miejski program wsparcia finansowego na zmianę sposobu ogrzewania budynku,

– opcja bezpłatnego podłączenia do m.s.c.,

– komfort cieplny i wygoda w korzystaniu  z usług PEC.

  • Rozpoczęta została budowa Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) na kotle WR 25. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim dwutlenku siarki , dwutlenków azotu i pyłów.
  • Rozpoczęta została realizacja projektu przebudowy i termomodernizacji 10 km sieci ciepłowniczej, na który spółka pozyskała środku unijne. W ramach tego projektu zrealizowano już przebudowę sieci przy ul. Szpitalnej, Witosa, Lityńskiego i Klonowej. Kontynuowane są prace wzdłuż ulicy Kowalskiego i M. Curie-Skłodowskiej. Ponadto realizowana jest termomodernizacja sieci magistralnej od estakady  przy ul. Wylotowej do ul. Północnej. Prace te zostaną zakończone do końca bieżącego roku. W kolejnych dwóch latach będą kontynuowane prace na innych, najstarszych odcinkach sieci w mieście.
  • W przyszłym roku rozpocznie się realizacja projektu likwidacji węzłów grupowych w ramach pozyskanych środków unijnych. Realizacja projektu będzie prowadzona w północnej części miasta, w obrębie ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, Reja Lityńskiego i Daszyńskiego.

W wyniku realizacji obu tych projektów nastąpi poprawa efektywności przesyłania i dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji, co w efekcie spowoduje obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

  • W przyszłym roku przewidywane jest także rozpoczęcie budowy instalacji spalania biomasy, jako projektu w ramach środków unijnych. Nowa instalacja zastąpi 20% dotychczasowej produkcji, zastępując miał węglowy biomasą, co również wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

            Wszystkie inwestycje prowadzone przez suwalski PEC, w swoich założeniach biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności ochronę powietrza.  Działania prowadzone w tym zakresie wspólnie z samorządem miejskim,  wpływają na poprawę jakości powietrza i na pewno przyniosą miastu, a przede wszystkim jego mieszkańcom korzyści.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie