Program wolontariatu pracowniczego w Forte

Dodano: 26 października 2018

Fabryka Mebli S.A. FORTE realizuje w Suwałkach program wolontariatu pracowniczego „FORMY – FABRYKA INICJATYW”.

Program „FORMY – FABRYKA INICJATYW” został uruchomiony w 2016 roku. W trzech dotychczasowych edycjach zrealizowano łącznie 47 projektów w Ostrowi Mazowieckiej, Hajnówce, Suwałkach, Białymstoku oraz w okolicznych miejscowościach. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. wsparły zrealizowane projekty kwotą 292 tys. zł. Czwarta edycja programu wystartowała w październiku 2018.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. to aktywny uczestnik życia społecznego. Jako członek lokalnych społeczności  i dobry sąsiad firma wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, zmieniając na lepsze ich otoczenie.  Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest program wolontariatu pracowniczego „FORMY – FABRYKA INICJATYW”, który pozwala wykorzystać potencjał pomysłów i osobistego zaangażowania naszej kadry. Pracownicy są najlepszym źródłem informacji o potrzebach najbliższego otoczenia, w którym mieszkają i pracują. Działając na rzecz poprawy warunków życia, w zakresie rozwoju i promocji edukacji, kultury i ekologii FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. realizują jeden ze swoich strategicznych priorytetów, jakim jest społeczna odpowiedzialność.

W ramach programu  „FORMY – FABRYKA INICJATYW” każdy pracownik firmy może zgłosić swój pomysł na projekt i starać się o wsparcie finansowe i pozafinansowe na jego realizację. Projekty powinny być związane z promocją edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji, a także wyrównywaniem szans lub ochroną środowiska czy promocją oraz rozwojem kultury. Do realizacji każdego projektu jego lider pozyskuje kilkuosobowy zespół. Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest zebranie grupy pracowników, którzy zrealizują wspólny projekt. Zgłaszane inicjatywy wybierane są przez Komisję programu. Główne kryteria wyboru to przygotowanie merytoryczne, zakładany duży wkład pracy własnej i zaangażowanie wolontariuszy. Ważne też, aby dotyczyły one działań bliskich wartościom FORTE, którymi są: wrażliwość, odpowiedzialność, rozwój i współpraca.

Projekty zrealizowane w Suwałkach

„Wychowanie przez czytanie” to projekt skierowany do uczniów dwóch suwalskich szkół w wieku 11-18 lat, zainicjowany przez Tomasza Naruszewicza z FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w Suwałkach.
W ramach projektu powstała wyjątkowa biblioteka: 21 tytułów, po 15 sztuk każdego, łącznie 315 egzemplarzy książek spoza kanonu lektur szkolnych, o tematyce bliskiej życiu nastolatków.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu „FORMY – FABRYKA INICJATYW” wygospodarowano i wyremontowano pokój dzienny, aneks kuchenny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach. Korzystają z niego podopieczni Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” osoby z różnym stopniem upośledzenia intelektualnego.

źródło: Fabryka Forte

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie