Stypendia Wigrom przyznane

Dodano: 24 sierpnia 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przyznał stypendia szczególne 24 zawodnikom oraz 4 stypendia szczególne trenerom klubu sportowego Wigry Suwałki Spółka Akcyjna. 23 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla zawodników i trenerów.

Stypendia szczególne zostały przyznane zgodnie z uchwałą  nr XLIV/550/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 1833).

Stypendia zostały przyznane zawodnikom do końca tego roku.

Kategoria: Aktualności, Sport