Suwalski Budżet Obywatelski 2017

Dodano: 21 czerwca 2016

DSCF_200912-065W dniu 20 czerwca rozpoczął się nabór wniosków do 4. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieli 2 miliony złotych na małe i duże projekty. Kwota, podobnie jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwie części:

 • 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych;
 • 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych.

Jest kilka istotnych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej SBO 2017, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim doprecyzowano kwestię nie wykorzystania wszystkich środków, w grupie dużych i małych projektów. Znalazł się stosowny zapis mówiący o tym, że w przypadku nie wykorzystania środków w którejś z grup zostaną one przekazane do tej grupy do której zgłoszono większą liczbę projektów. Natomiast jeżeli na dany projekt nie starczy środków to decyzję o jego realizacji podejmie Rada Miejska w Suwałkach na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk.

 

Harmonogram dotyczący całej procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok:

 • od 20 czerwca do 19 sierpnia 2016 r. –  składanie propozycji przez mieszkańców Miasta
 • od 22 sierpnia do 23 września 2016 r. odbędzie się weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
 • od 26 września do 9 października 2016 r. – głosowanie nad propozycjami
 • od 10 października do 19 października 2016 r. – liczenie głosów
 • 20 października 2016 r. – ogłoszenie wyników

 

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała Suwalski Budżet Obywatelski XXXII/387/2017

broszura SBO 2017

TU MOŻNA POBRAĆ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

TU MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ

Szczegółowe informacje dotyczące “SBO 2017” można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. (87) 562 82 85.

 

plakat SBO 2017

 

Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w dniu 15.09.2017 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno – prawnym złożonych projektów do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Zdecydował o umieszczeniu na Karcie do głosowania 9 -ciu „małych” projektów, 12 -tu „dużych” projektów oraz o odrzuceniu 6 -ciu projektów, które nie będą umieszczone na karcie do głosowania.

Wykaz „małych” projektów oraz ich zweryfikowanych kosztów.

 1. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego

Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z niezbędną wymianą obrzeży i krawężników wzdłuż budynków Daszyńskiego 15, 9B, 3B, 3A i 3. Istniejąca nawierzchnia chodnika jest mocno skorodowana. Chodnik jest intensywnie uczęszczany przez osoby przemieszczające się pomiędzy ulicami Reja i Szpitalną – szczególnie przez dzieci i młodzież uczęszczające do zespołu szkół przy ul. Szpitalnej.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 972 zł

0102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plac Zabaw (przy ul. Putry 5)

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw dla dzieci przy ul. Putry 5. Inwestycja obejmuje zakup nowego zestawu zabawowego, huśtawek, karuzeli, bujaków, ławek oraz wykonanie ogrodzenia terenu. Obecny plac zabaw wyposażony jest w stary kilkunastoletni sprzęt zabawowy. Zabawa na placu znów będzie bezpieczna, a nowy obiekt wpłynie na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 84 661 zł

03 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej
na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Piotrkowskiej. Dzięki inwestycji uzyska się nowy odcinek ścieżki rowerowej.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 98 954 zł

05 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację

Projekt zakłada wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szpitalnej
85, 85A, 87 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej siłowni na wolnym powietrzu. Plac zabaw ma być wyposażony w podstawowe urządzenia do zabawy dla dzieci: piaskownicę, karuzelę, huśtawkę i bujaki oraz ławki parkowe. Dodatkowo na utwardzonym terenie zamontowane zostaną stół pingpongowy i stolik rekreacyjny do gry w szachy i chińczyka.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 075 zł

07 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy

Park będzie zlokalizowany na terenie zieleni przy ulicy Putry i ulicy Andersa. Projekt zakłada wykonanie ogrodzonego edukacyjnego placu zabaw dla psów, z utwardzeniem dojść z kostki betonowej. Zamontowane zostaną urządzenia z przeszkodami, poidło, stojaki z „psim pakietem” oraz ławki parkowe.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 879 zł

09 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu

Projekt zakłada odrestaurowanie bramy wjazdowej, w tym odtworzenie dwóch orłów na słupach bramy oraz tablicy na cokole pomnika gen. Józefa Dwernickiego. Przewiduje się także uporządkowanie przyległego terenu. Projekt pozwoli przywrócić te obiekty do właściwego stanu oraz zagospodarować zaniedbane otoczenie. Ważny jest również aspekt historyczny, bowiem projekt przywróci pamięć o świetności koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego. Lokalizacja projektu w okolicy budynku przy ulicy Gen. K. Pułaskiego nr 24E.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 90 000 zł

11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach

Projekt zakłada budowę parkingu z kostki betonowej na około 10 miejsc postojowych oraz wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Witosa 2A. Dodatkowo projekt uwzględnia uporządkowanie zieleńca, postawienie stojaków rowerowych, śmietników oraz zamontowanie dodatkowych dwóch kamer monitoringu. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie
na poprawę estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 99 000 zł

13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika i wykonaniem dodatkowej infrastruktury (oświetlenie, zieleńce i zadrzewienie) przy blokach A. Wierusza Kowalskiego 23A i 23B

Projekt zakłada budowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej na około 20 miejsc postojowych oraz konieczną w tym celu przebudowę chodnika przy blokach  przy ul. Kowalskiego 23A i 23B. Projekt przewiduje również wykonanie zieleńców. Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 98 000 zł

15 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Budowa ogrodzenia (piłkochwytu) boiska na osiedlu „Zielona Górka”

Projekt zakłada budowę ogrodzenia (piłkochwytu) istniejącego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę na terenie pomiędzy ul. Jagiełły a ul. 23 Października. Wykonanie ogrodzenia boiska ma na celu względy bezpieczeństwa i poprawę komfortu użytkowników placu gier   i mieszkańców osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 24 300 zł

17 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz „dużych” projektów oraz ich zweryfikowanych kosztów:

 1. Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)

Projekt zakłada wybudowanie drogi, miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Obecnie teren ma nawierzchnię żwirową. Inwestycja rozwiąże problem parkowania. Ruch drogowy zostanie uporządkowany, zostanie też poprawiona estetyka tego miejsca.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 699 842 zł

19 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9

Projekt zakłada wymianę nawierzchni jezdni i chodnika, wykonanie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia i oświetlenia na rozpatrywanym odcinku ulicy. Inwestycja przyczyni się do powstania nowych miejsc parkingowych. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wpłynie na bezpieczeństwo dzieci poruszających się tamtędy do szkoły.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 590 000 zł

21 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Plac postojowy (Osiedle II, między bl. 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej na Osiedlu II. Obecnie teren ma nawierzchnię żwirową. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 260 000 zł

23 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Suwałki Bike Park (tereny nad rzeką Czarna Hańcza – Bulwary)

Projekt zakłada wybudowanie parku rowerowego z torem przeszkód i stacją naprawy rowerów. Park rowerowy będzie podzielony na sekcje, w których znaleźć będzie można elementy torów dirt, bmx (o nawierzchni naturalnej), pumptrack (o nawierzchni asfaltowej)  i rowerowych placów zabaw zróżnicowanych pod względem trudności. Trasy zostaną zintegrowane w jedną całość, z alternatywnymi liniami przejazdu, co jeszcze bardziej urozmaici rozrywkę. Jazda na takim specjalnie zaprojektowanym torze stwarza możliwość rozwoju koordynacji ruchowej, zmysłu równowagi i doskonalenia różnych technik jazdy rowerowej w bezpiecznych warunkach. Lokalizacja projektu na terenie przyległym do terenów będących w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Suwałkach.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 688 800 zł

25 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wymiana nawierzchni chodników, parkingów i dojazdów na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego (od strony garaży) w Suwałkach

Projekt zakłada wykonanie dojazdów do garaży oraz dokończenie remontu chodników i parkingów wzdłuż ul. Lityńskiego. Obecnie istniejące płytki chodnikowe uległy zużyciu  – są połamane i pozapadane. Dzięki inwestycji rozpatrywany teren zostanie uporządkowany, co wpłynie na poprawę estetyki otoczenia. Ponadto nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, w tym dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 404 758 zł

27 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bezpieczna droga dojazdowa do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” ul. Sianożęć w Suwałkach

Projekt uwzględnia budowę asfaltowej drogi dojazdowej prowadzącej do ROD „Malwa”   na odcinku od pierwszej bramy wjazdowej do końca ogrodzenia (wzdłuż ul. Sianożęć około 500 m). Inwestycja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa osób, które będą korzystać   z drogi.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 450 000 zł

29 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aktywna młodzież. Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej (ul. Witosa 4A)

Celem projektu jest stworzenie na placu przy ul. Witosa 4A miejsca dla młodzieży i dorosłych gdzie można bezpiecznie grać w piłkę nożną i siatkową bez niszczenia otoczenia. Teren obecnego placu jest zniszczony i w tej części niezagospodarowany.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 419 919 zł

31 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy
  Moniuszki w Suwałkach

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych do garaży z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Istniejąca nawierzchnia pomimo niejednokrotnej próby jej naprawy posiada liczne ubytki i pęknięcia. Przez brak odwodnienia, po opadach atmosferycznych gromadzą się liczne zastoiny wody.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 600 000 zł

33 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo rowerowego, dł. 300 m
  (ul. Czarnoziem)

Projekt zakłada wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej o szerokości 3 m. Istniejąca obecnie droga o nawierzchni żwirowo-gruntowej stwarza problemy w eksploatacji w okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy. Inwestycja ułatwi komunikację mieszkańcom
i podniesie walory estetyczne terenu.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 168 000 zł

35 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonanie parkingu przy przychodni w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 9

Projekt zakłada wykonanie nowego parkingu z kostki betonowej przy przychodni zdrowia  wraz z oświetleniem terenu oraz jego odwodnieniem. Realizacja projektu poprawi warunki parkowania przy przychodni, aptece oraz niepublicznej szkole podstawowej oraz pozytywnie wpłynie na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 268 000 zł

37 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rodzinny park rekreacji (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed Nowosądecką i Łódzką)

Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji rodzinnej mieszkańcom domów jednorodzinnych osiedla Hańcza. W chwili obecnej na tym terenie istnieje prowizoryczne boisko do gry w piłkę nożną. Projekt zakłada budowę: boiska do piłki nożnej i koszykówki, siłowni plenerowej oraz placu zabaw wyposażonego w huśtawki, piaskownicę i zestaw zabawowy. Ustawione zostaną również stół do ping-ponga i stolik z szachownicą   i ławki.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 698 500 zł

39 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do 78 garaży położonych przy rogu ulic Świerkowa/Modrzewiowa wraz z wykonaniem oświetlenia, ustawieniem słupów i lamp oświetleniowych oraz wymianą ogrodzenia

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej drogi dojazdowej do garaży. Wykonane zostanie również oświetlenie terenu i renowacja ogrodzenia. Inwestycja wpłynie  na polepszenie warunków korzystania z dojazdów do garaży i estetyki ul. Świerkowej.

Zweryfikowany koszt realizacji zadania – 292 581 zł

41 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz „odrzuconych” projektów, które nie będą umieszczone na karcie do głosowania z podaniem numerów złożonych projektów wraz z uzasadnieniem:

 1. Ciągi pieszo -jezdne Wesoła – Noniewicza – projekt nr 2

ze wskazaną lokalizacją: ul. Wesoła 10 – Noniewicza 25-29 w Suwałkach, na szacunkową wartość: 80 000,00 zł.

Projekt przewiduje wykonanie na nawierzchni żwirowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu.

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Przedstawione w projekcie utwardzenie terenu w części nie pokrywa się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje utworzenie miejsc parkingowych i ciągów pieszych. Realizacja wymaga w pierwszej kolejności podłączenia budynku przy ulicy Noniewicza 29 do miejskiej sieci cieplnej, następnie rozbiórki prywatnych boksów garażowych. Termin realizacji zadania przekroczy rok budżetowy i koszt 700 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 4 – „Realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.” oraz § 5 pkt 7- „Pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty 700 000,00 zł . (…)” .

 1. Orlikowo na Kamenie – projekt nr 19

ze wskazaną lokalizacją: ul. Kowieńska w Suwałkach, boisko do piłki nożnej,  na szacunkową wartość: 447 000,00 zł.

Projekt przedstawia modernizację boiska do piłki nożnej poprzez powiększenie jego powierzchni do standardowych wymiarów „orlika”, zmianę nawierzchni, wymianę bramek i części piłkochwytów oraz ustawienie dodatkowych dwóch latarni.

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Boisko sportowe na terenie osiedla Kamena realizowane było na wniosek złożony w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2005 roku przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową. Wykonano boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną, ścieżkę dla rolkowców i rowerów. Początkową nawierzchnię trawiastą zastąpiono po kilku latach nową nawierzchnią, która jeszcze spełnia swoją rolę. Wydatkowanie środków finansowych na zwiększenie wymiarów boiska   i wymianę jego nawierzchni w bieżącym roku jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Należy przeprowadzić prace konserwacyjne.

 1. Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, dł. 580 m – projekt nr 21

ze wskazaną lokalizacją: przedłużenie ul. kard. St. Wyszyńskiego i ul. Czarnoziem  w Suwałkach,  na szacunkową wartość: 370 000,00 zł.

Projekt przewiduje wykonanie drogi wewnętrznej o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej i szer. 4,0 m.

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Projekt nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidywana jest droga publiczna, o szerokości pasa drogowego 25,0 m, i min. 5,0 m szerokości ciągu pieszo – jezdnego. Dodatkowo obecny przebieg drogi jest inny niż drogi planowanej, droga wymaga poszerzenia, regulacji skarp a co za tym idzie dużych robót ziemnych i przeprowadzenia wykupu gruntu, co przekroczy koszt 700 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 5 pkt 7- „Pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty 700 000,00 zł. (…)” .

 1. Projekt poprawy systemu informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej

w Suwałkach – projekt nr 25

ze wskazaną lokalizacją przystanków na ulicach: 1 Maja, Buczka, Brylantowa,   Dwernickiego, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kościuszki, Kowalskiego, Krzywólka,    Mickiewicza, Mereckiego, Mieszka I, Noniewicza, Nowomiejska, Pułaskiego, Powstańców  Wielkopolskich, Północnej, Reja, Sikorskiego, Sportowa, Sejneńska, Szpitalna, Szafirowa,  Świerkowa, Utrata, Waryńskiego, Wojska Polskiego,  na szacunkową wartość: 87 178,80 zł.

Projekt obejmuje zakup gablot, w których umieszczone zostałyby stałe informacje (np. nazwa i numer przystanku) oraz elementy wymienialne drukowane na foli (np. zmiany rozkładu jazdy).

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Do inwestycji w jednostkach budżetowych zalicza się koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych lub na ulepszenie już istniejących środków trwałych. Do inwestycji zalicza się również wydatki poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki. Poprzez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę rekonstrukcję adaptację lub modernizację, przez które wartość użytkowa danego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość użytkową, jaką posiadał on w momencie przyjęcia do eksploatacji, a koszty ulepszenia przekraczają wartość 3 500 zł. Cena jednej gabloty według przedstawionego kosztorysu wynosi 1 462,52 zł, nie przekracza ona kwoty 3 500 zł; tak więc nie jest to zadanie inwestycyjne.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 1 – „Ze środków Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Suwałki”.

 1. Dzienny Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym „Samarytanin”- projekt nr 26

– nie wskazano miejsca lokalizacji projektu,  na szacunkową wartość: 700 000,00 zł.

Projekt dotyczy stworzenia dziennego punktu pomocy osobom bezdomnym, gdzie mogliby uzyskać kompleksową pomoc specjalistyczną, odpocząć, porozmawiać jak również skorzystać z łaźni, pralni, garderoby.

 Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Nie przyjęto do realizacji zgłoszonego projektu ze względów formalnych.

Nie wskazano miejsca lokalizacji projektu, a więc obiektu w którym należy przeprowadzić adaptację i modernizację lokali na potrzeby prowadzenia działalności.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 2 – „Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Suwałki, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy – o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.).”

Również nie wskazano w projekcie źródeł finansowych, z których opłacane byłyby udzielane tam konsultacje internisty, psychiatry, psychologa.

Informujemy, że realizując zadanie opieki nad osobami bezdomnymi samorząd suwalski  w drodze konkursu zlecił Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych, w skład którego wchodzi również noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. W noclegowni (adres: ulica Sportowa 24 w Suwałkach) udzielana jest podstawowa pomoc doraźno – interwencyjna poprzez zapewnienie noclegu, udostępnienie odzieży, środków czystości, opieki medycznej, udzielania informacji o możliwościach korzystania z rożnych form pomocy, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad. Poza godzinami funkcjonowania noclegowni, otwarta jest świetlica, w której osoby bezdomne mogą przebywać w ciągu dnia. Planuje się otworzenie hostelu dla osób bezdomnych mających pracę i źródło dochodu. Pomoc bezdomnym zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Suwałkach, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Garbasie II.

 1. Toalety publiczne – projekt nr 27

ze wskazaną lokalizacją: zalew, ulice: T.Kościuszki, Bakałarzewska, A.W. Kowalskiego,  Nowomiejska,

– nie podano wartości kosztorysowej.

Projekt dotyczył ustawienia nowoczesnych konstrukcji szaletów w wyznaczonych miejscach miasta z podłączeniem ich do kanalizacji sanitarnej.

Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji:

Nie przyjęto do realizacji zgłoszonego projektu ze względów formalnych.

W druku Formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, nie wypełniono pola, które należało wypełnić obowiązkowo, tj. pkt 5. Szacunkowy kosztorys.

Brak szacunkowego kosztorysu nie pozwala na określenie przedmiotu złożonego projektu. Wskazano lokalizację (5 punktów) ustawienia szaletów, zamieszczając kserokopie zdjęć szaletów, których wartość szacuje się od 120 tys. – 300 tys. zł, tak więc nie można określić jednoznacznie wartości projektu.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Kulturalne, Miejskie, Organizacje pozarządowe, Społeczne, Sport